Now showing items 183-202 of 244

  • RADNICE 

   Author: Zedníčková Karolína; Supervisor: Sedlák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • RADNICE PRAHA 

   Author: Sojka Eduard; Supervisor: Sedlák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • RADNICE PRO PRAHU 10 NA KUBÁNSKÉM NÁMĚSTÍ 

   Author: Marta Malenka; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Vít Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cieľom práce je pretvorenie Kubánskeho námestia, ktoré oplýva nevyužitým potenciálom lokáleho centra. Návrh má za cieľ využitie súčasných kvalít, modernizácu verejnej plochy a parku a doplnenie priestoru o novú budovu ÚMČ ...
  • RECYKLACE A ZNOVU POUŽITÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ 

   Author: Matěj Dalibor; Supervisor: Fránek Zdeněk; Opponent: Kraus David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Analytická část diplomové práce zkoumá možnosti, způsoby a praxi recyklace stavebních materiálů. V návaznosti na problematiku stavebních odpadů je dále navržen polyfunkční azylový dům. Při návrhu byly prověřovány stavební ...
  • REHABILITACE JIŽNÍ STRANY NÁMĚSTÍ TGM V SEDLČANECH 

   Author: Hloupý Michal; Supervisor: Sedlák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • REHABILITACE PRAHA 10 - SLATINY 

   Author: Petr Dominik; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Tématem této diplomové práce jsou lokality Bohdalec / Na Slatinách / Trnkov s pohnutou sociální i vývojovou minulostí a s konkrétními handicapy. Cílem pak je dotvoření, regenerace a rehabilitace současné urbánní struktury ...
  • REKONVERZE A DOSTAVBA NÁDRAŽÍ VYŠEHRAD 

   Author: Barbora Stejskalová; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Projekt se zabývá konverzí secesní budovy opuštěného nádraží Vyšehrad, které již nelze pro účely nádraží nadále využívat. Cílem je najít funkční a prostorové řešení pro samotné nádraží i na jeho východní a západní pozemky ...
  • REKONVERZE A DOSTAVBA NÁDRAŽÍ VYŠEHRAD 

   Author: David Seidler; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Návrh se vypořádává s adaptací chátrající nádražní budovy v Praze 2 na studentský klub. Zároveň řeší přilehlé pozemky formou návrhu studentského bydlení a univerzální administrativní budovy.
  • REKULTIVACE LOMU MEDARD 

   Author: Tretiníková Petra; Supervisor: Sedlák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • REKULTIVACE ÚZEMÍ POD HRÁZÍ LIBERECKÉ PŘEHRADY 

   Author: Plašil Ondřej; Supervisor: Krátký Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • REVITALIZACE AREÁLU KASÁREN KLECANY 

   Author: Anna Vojtková; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem diplomové práce bylo vytvořit urbanistickou studii areálu bývalých kasáren v Klecanech. Areál je v současnosti jednou z hlavních rozvojových ploch Klecan. Měla by zde vzniknout nová plně funkční, ucelená a dobře ...
  • REVITALIZACE CENTRA OBCE HOVORČOVICE 

   Author: Kristýna Šabatková; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Práce se zabývá tématem revitalizace centra obce Hovorčovice. Obec se nachází v těsné blízkosti Prahy, což má jak pozitivní, tak i negativní dopady na charakter obce. Jejím největším problémem je nedostatek občanské ...
  • REVITALIZACE CENTRA ZBRASLAVI, PRAHA 5 

   Author: Daniela Soukupová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Návrh urbanistického řešení historického centra Zbraslavi. Prověření fungování zbraslavského náměstí a následný návrh nové podoby ploch a dopravního řešení. Prozkoumání možností zastavění rozvojové plochy bývalých Panských ...
  • REVITALIZACE CENTRA ZBRASLAVI, PRAHA 5 

   Author: Veronika Zinkaizlová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace centra Zbraslavi. V práci se zabývám návrhem náměstí a návrhem nových domů místo dvou stávajících, které tvoří jednu stranu náměstí. Domy na parcele jsou kombinací městských domů ...
  • REVITALIZACE NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV-VIZE PRO PRAHU-EKOLOGICKÁ ČTVRŤ 

   Author: Franta Vojtěch; Supervisor: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • SAKRÁLNÍ PROSTOR 

   Author: Styk Miroslav; Supervisor: Kraus David; Opponent: Závodný Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   V každom veku sa cirkev nachádza v novej situácií, má svoje osobité, časové sebaporozumenie, svoju osobitú tvár. Práve toto sebaporozumenie by mala zohľadňovať osobitá výrazová forma. Našou otázkou však nemá byť len vonkajšia ...
  • SCÉNA VEŘEJNÉHO PROSTORU 

   Author: Kastlová Veronika; Supervisor: Sedlák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • SEMILY - ŘEKY 

   Author: Mastník Jan; Supervisor: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • SEMILY - ŘEKY - MEZI MĚSTEM A KRAJINOU 

   Author: Kloudová Michaela; Supervisor: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • SEMILY - ŘEKY - MEZI MĚSTEM A KRAJINOU 

   Author: Novotný Jan; Supervisor: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)