Now showing items 1-1 of 1

  • Komunitní centrum, Komořany 

   Author: Šmondrková Henrieta; Supervisor: Kraus David; Opponent: Studený Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Bakalárska práca nadväzuje na štúdiu pre bakalársku prácu zo zimného semestru 2017/2018. Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť dom, ktorý slúži ako vybavenie verejného priestoru. Na pozemku boli v rámci štúdie navrhnuté ...