Recent Submissions

 • EKOLOGICKÉ STARTOVACÍ BYDLENÍ V OLOMOUCI 

  Author: Bomberová Eva; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tématem diplomové práce je startovací (sociální) bydlení v Olomouci. Jedná se o nárožní proluku bloku v širším centru města, která je vhodná pro podporované bydlení, zejména pro dostupnost všech služeb. Nárožní dům blok ...
 • DOMOV PRO SENIORY - PRAHA LIBUŠ, UL. HOŠTICKÁ 

  Author: Burda Dominik; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šorm Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cílem bylo navrhnout novostavbu domova pro seniory na volném pozemku v území Písnice-Libuš takovou, aby jim pomohla cítit se součástí společnosti. Nabízí jim různé druhy prostorů, kde se budou cítit dobře, podle jejich ...
 • VŠENORY - PŘÍMĚSTSKÉ BYDLENÍ 

  Author: Hroníková Kateřina; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Návrh řeší území na západním okraji Všenor. Cílem diplomové práce se očekává návrh kvalitního příměstského bydlení, reagující na kontext dnešních Všenor.
 • Komunitní centrum, Komořany 

  Author: Šebek Jiří; Supervisor: Kraus David; Opponent: Sláma Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Bakalářská práce navazuje na studii komunitního centra v Komořanech, která se zabývala domem, jako vybavením veřejného prostoru. Je zde navrženo víceúčelové prostranství s dominantou multifunkční haly, kterou bakalářská ...
 • Komunitní centrum, Komořany 

  Author: Černá Karolína; Supervisor: Kraus David; Opponent: Brůha Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Projekt se zabývá návrhem komunitního centra v pražských Komořanech. Jedná se o dva nové objekty navržené na parcele, která má potenciál stát se centrem čtvrti. Návrh řeší i urbanistické vazby na okolí například dopravních ...
 • Komunitní centrum, Komořany 

  Author: Dalibor Matěj; Supervisor: Kraus David; Opponent: Brůha Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Návrh souboru staveb komunitního centra v pražské čtvrti Komořany. Projekt sestává s tří oddělených objektů, z nichž každý má svou danou funkci a dohromady tvoří celek komunitního centra, domu jako vybavení veřejného prostoru.
 • Komunitní centrum, Komořany 

  Author: Formánková Martina; Supervisor: Kraus David; Opponent: Studený Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Projekt se zabývá návrhem komunitního centra v pražských Komořanech. Jedná se o dva nové objekty navržené na parcele, která je jakýmsi centrem čtvrti. Návrh řeší i urbanistické vazby na okolí včetně dopravních vazeb a ...
 • DIVADLO 

  Author: Ticháčková Jana; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato práce se zabývá návrhem divadla situovaného v pražské čtvrti Letná. Divadlo je navrženo pro takzvaný nový cirkus, žánr, který je předváděn během festivalu Letní Letná. Hlavním prostorem je divadelní sál s vnější ...
 • MĚSTSKÝ OBYTNÝ BLOK V NOVÉ LOKALITĚ V PREŠOVĚ 

  Author: Lukáč Anton; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cieľom práce je návrh novej lokality v Prešove, ktorá bude slúžiť obyvateľom a jej návštevníkom. V lokalite bude vybrané vhodné miesto, kde navrhnem nový mestský obytný blok.
 • VŘÍDELNÍ KOLONÁDA V KARLOVÝCH VARECH 

  Author: Míšková Markéta; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Kropp Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomová práce se zabývá novou podobou Vřídelní kolonády v Karlových Varech.Obsahem práce je architektonická studie Vřídelní kolonády a přidružených provozů. Práce vznikla jako reakce na připravovanou architektonickou soutěž .
 • BYDLENÍ PRO SENIORY, PRAHA 

  Author: Martinásková Eva; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomové práce je vytvoření bydlení pro seniory založeného na komunitě v kontextu města. Cilem je vytvořit bydlení, které odpovidá dnešním standardům a potřebám seniorů, ale které bude zároveň umožňovat kvalitní ...
 • EKOLOGICKÉ STARTOVACÍ BYDLENÍ V OLOMOUCI 

  Author: Svitáčková Jana; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Navrhuji ekologické startovací bydlení v širším centru města Olomouce, které doplňuje nároží stávajícího městského bloku. Byty jsou určeny zejména pro mladé rodiny, jednotlivce a seniory. Součástí návrhu je také zkvalitnění ...
 • URBÁNNÍ BLOK BASILEJSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 

  Author: Mošner Jiří; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  LOKALITA SE NACHÁZÍ V PRAZE, V BLÍZKOSTI NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV, HNED U BASILEJSKÉHO NÁMĚSTÍ. NAVRHOVANÝ URBÁNNÍ BLOK MÁ V PŮDORYSU PRAVIDELNÝ ČTVERCOVÝ TVAR, KROM ROHU, KTERÝ DOTVÁŘÍ ELIPSOVITÉ BASILEJSKÉ NÁMĚSTÍ. ...
 • NEGRELLIHO VIADUKT - "MĚSTO NA KOLEJÍCH" 

  Author: Slováková Nikoleta; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: MItášová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  ?MESTO NA KOĽAJNICIACH? V DIPLOMOVEJ PRÁCI SA ZAOBERÁM UMIESTNENÍM KULTURNÝCH PAVILONOV V OKOLÍ , NA ALEBO POD VIADUKTOM. PAVILONY SÚ BUĎTO BODOVÉ ALEBO LINOVÉ. PRINÁŠAJÚ SO SEBOU NOVÉ MHD SPOJENIE CEZ ŠTVANICU, NOVÚ VLAKOVÚ ...
 • CENTRUM UMĚNÍ, FAVIGNOLA 

  Author: Bojadžjan Anait; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Zadání projektu je návrh centra umění vesnice Favignola na ostrovu Favignana u Sicílie, v Itálii. Program vychází se zadání soutěže Art Prison, vypsané YAC (Young Architects Competitions) ve spolupráci s obcí Favignana a ...
 • MUZEUM MĚSTA PRAHY NA TĚŠNOVĚ 

  Author: Orosz Viktor; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Feistner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Budova múzea so stálou expozíciou archeológie a histórie s výstavnými priestormi. Súčasťou bude administratívne a prevádzkové zázemie, vrátane priestorov pre doplnkové aktivity návštevníkov a úprava okolia. Cieľom projektu ...
 • PŘÍSTAVIŠTĚ PRO HAUSBÓTY NA ŘECE VLTAVĚ V BÝVALÉ OBCI JAROSLAVICE 

  Author: Daněk Dominik; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Krupauer Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cílem diplomové práce bylo navržení přístaviště pro hausbóty v bývalé obci Jaroslavice. Urbanistický návrh měl být zakomponován tak, aby vznikla nová náves a byl umožněn budoucí rozvoj obce. Hlavním záměrem bylo vytvořit ...
 • UNIVERZITNÍ KNIHOVNA V OLOMOUCI 

  Author: Pokorný Antonín; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Lešek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Diplomová práce se zabývá projektem nové univerzitní knihovny v Olomouci. Navrhovaná studie zkoumá možnou zastavitelnost dnešní prázdné parcely - parkoviště a jeho bezprostředního okolí v blízkosti městského centra.Na ...
 • NOVÁ BUDOVA MUZEA MĚSTA PRAHY NA TĚŠNOVĚ 

  Author: Divišová Pavlína; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Koumar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cílem projektu bylo navrhnout řešení, které by vhodně doplnilo zbytkové plochy Těšnova po vystavění Severojižní magistrály, a zároveň naplnilo bohatý program Muzea hl.m. Prahy, jehož stávající budova neposkytuje dostatek ...
 • LOM HRADIŠŤSKÝ VRCH 

  Author: Chmel Tomáš; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cílem projektu revitalizace čedičového lomu a regenerace prostoru je připravit lom pro celoroční využití - za použití minimálních prostředků a při respektování přírodního charakteru místa. Autor zamýšlí vytvořit patřičné ...

View more