Now showing items 1-1 of 1

  • MĚSTSKÝ DŮM V DOMAŽLICÍCH 

   Author: Matouš Štrba; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Škarda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce se zabývá novým urbanisticko-architektonickým řešením situace nevhodně umístěného supermarketu Kaufland v centru Domažlic, které by lépe využilo potenciál této lokality ve prospěch města. Analytická část zkoumá danou ...