Now showing items 1-1 of 1

  • Fakulta architektury, Drážďany 

   Author: Ulč Václav; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kuba Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Navrhuji novou budovu Fakulty architektury Technické university v Drážďanech, Spolková republika Německo. Bakalářská práce vychází ze zadání mezinárodní studentské architektonické soutěže. Snahou je navrhnout svobodné, ...