Now showing items 95-114 of 436

  • Dětské sanatorium 

   Author: Anna Laubová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Svoboda Jáchym
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Novostavba dětského sanatoria pro léčbu dýchacího ústrojí je umístěna v severní části Mariánských Lázní. Stavba se skládá ze dvou budov – hlavní budovy a pavilonu procedur. Hlavní budova má 7 nadzemních podlaží, pavilon 1 ...
  • Diplomatická vila 

   Author: Dolanská Denisa; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Oth Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Hlavní funkcí diplomatické vily je poskytnout ubytování velvyslanci a jeho rodině. Vila zároveň obsahuje reprezentativní a obslužné prostory.
  • Diplomatická vila, Praha-Břevnov 

   Author: Novotná Jindra; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diplomatické vily 

   Author: Andrle Jan; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Diplomatické vily, Břevnov 

   Author: Švarcová Marie; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diplomatické vily, Praha-Břevnov 

   Author: Otevřelová Dominika; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Divadlo s bytovým domem, Žižkov 

   Author: Zvolánek Petr; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Dílny Letná 

   Author: Jakub Peterka; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krajči Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Novostavba multifunkční budovy je situována v Praze na Letné v Letohradské ulici na parcele územní rezervy Národního technického muzea. Stavba se skládá z 5 nadzemních a 2 podzemních podlaží. V druhém podzemním podlaží se ...
  • Domov důchodců, Litomyšl 

   Author: Andrlová Šárka; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Domov důchodců, Litomyšl 

   Author: Fišerová Věra; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Domov pro seniory 

   Author: Eliška Drahotová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Oth Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Na místě středověkých vinic, patřící strahovským premonstrátům založila Kongregace Milosrdných sester zdravotnické zařízení, které je výjimečné nejen svou polohou v blízkosti Pražského hradu, ale především duchovním rozměrem. ...
  • Domov pro seniory a denní stacionář 

   Author: Roeselová Sára; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Objekt domova pro seniory a denního stacionáře se nachází v nově navrhovaném území mezi centrální částí města Písek a jednou z jeho okrajových čtvrtí, dříve vsí Hradiště. Jedná se o budovu spojující několik funkcí orientovaných ...
  • Domov pro seniory, Železný Brod 

   Author: Karásková Anežka; Supervisor: Jiran Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-18)
  • Dostavba Centra sociálních služeb, Běchovice 

   Author: Merglová Eliška; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-19)
  • DPS - Železný Brod 

   Author: Malinová Kateřina; Supervisor: Jiran Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-19)
  • Dům pro seniory 

   Author: Helena Slivečková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem mého návrhu je dům pro seniory nacházející se v okrajové části Prahy- Uhříněvsi. Doposud nevyužitá parcela se nachází mimo rušnou hlavní osu obce, ale zároveň je stále v pohodlné docházkové vzdálenosti od starého ...
  • Dům pro velvyslance 

   Author: Šimon Pešek; Supervisor: Sosna Vojtěch; Opponent: Šarochová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   V mě bakalářské práci podle studie domu diplomata vypracovávám dokumentaci o šíři stavebního povolení. Dům pro velvyslance musí spojit soukromí rodinného domu a prestiž společenské instituce. Soukromé a společenské prostory ...
  • Dům s pečovatelskou službou, Litomyšl 

   Author: Bis Vojtěch; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Dům s pečovatelskou službou, Litomyšl 

   Author: Hrončeková Eva; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Dům s terasami, Litochlebské náměstí 

   Author: Andrei Kazlouski; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Fröhlich Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Polyfunkční dům s terasami je součástí pěti novostaveb tvořících nové centrum lokality Opatova. Architektonické řešení návrhu vychází z analýzy pozemku a jeho orientace ke světovým stranám Dům využívá své jedinečné polohy ...