Now showing items 86-105 of 436

  • Centrum alternativního divadla a filmu 

   Author: Kristýnková Natálie; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Táborský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh kulturního centra v Pařížské ulici. Navržené urbanistické řešení reaguje na charakter okolní zástavby, uzavírá Pařížskou ulici a zároveň vytváří vlastní prostor pro budovu divadla.
  • Centrum architektury a designu 

   Author: Holý Vít; Supervisor: Šrámková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-17)
  • Cisterciácký klášter Belapátfalva 

   Author: Rejsková Kristýna; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kolíbal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   V návaznosti na dřívější náplň a fungování místa navrhuji ke stávající stavbě kostela novostavbu kláštera pro malou komunitu mnichů, s křídlem určeným pro denní pobyt hostů. Návrh je hmotově i dispozičně inspirován původní ...
  • Co-Housing 

   Author: Lucie Staňková; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Šíma Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh objektu pro kolektivní bydlení se specifickým režimem soukromých a sdílených prostor. Cílovou skupinou rezidentů jsou pracující cizinci, přijíždějící na několikaměsíční pracovní ...
  • Co-Housing 

   Author: Daniela Pisingerová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Šíma Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh kolektivního domu v pražských Holešovicích. Dům se soustředí především na podíl soukromých a sdílených prostor. Budova je navržena v rámci rezidenčního komplexu, který kromě bydlení ...
  • Co-Housing 

   Author: Tomáš Korch; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Šíma Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Co-Rezidence Mercuria je bytový komplex v pražských holešovicích, který slouží jako soubor sdílených kanceláří, kolektivního bydlení a dalších zařízení, vše v jednom bloku. Komplex tvoří čtyři budovy, tři z nich nabízejí ...
  • colyfunkční vila, Břevnov 

   Author: Suchá Helena; Supervisor: Hon Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Coworkingové centrum, Brno 

   Author: Phamová Thu Huong; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Obsahem bakalářské práce je administrativní budova, která je součástí blokové zástavby v Brně. Centrum zaujímá důležitou roli v nově vzniklé městské části, tím že poskytuje pracovní příležitosti a dotváří profil mladé a ...
  • ČVUT - Fakulta dopravní 

   Author: Vyskočil Vojtěch; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Večeře Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Navrženým objektem je fakulta dopravní ČVUT, která nyní sídlí ve čtyřech různých objektech po Praze. Cílem BP bylo spojit tyto budovy do jednoho celku a vytvořit centrum vzdělávání v tomto oboru v Praze. Objekt je součástí ...
  • Dětské sanatorium 

   Author: Anna Laubová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Svoboda Jáchym
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Novostavba dětského sanatoria pro léčbu dýchacího ústrojí je umístěna v severní části Mariánských Lázní. Stavba se skládá ze dvou budov – hlavní budovy a pavilonu procedur. Hlavní budova má 7 nadzemních podlaží, pavilon 1 ...
  • Diplomatická vila 

   Author: Dolanská Denisa; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Oth Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Hlavní funkcí diplomatické vily je poskytnout ubytování velvyslanci a jeho rodině. Vila zároveň obsahuje reprezentativní a obslužné prostory.
  • Diplomatická vila, Praha-Břevnov 

   Author: Novotná Jindra; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diplomatické vily 

   Author: Andrle Jan; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Diplomatické vily, Břevnov 

   Author: Švarcová Marie; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diplomatické vily, Praha-Břevnov 

   Author: Otevřelová Dominika; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Divadlo s bytovým domem, Žižkov 

   Author: Zvolánek Petr; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Dílny Letná 

   Author: Jakub Peterka; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krajči Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Novostavba multifunkční budovy je situována v Praze na Letné v Letohradské ulici na parcele územní rezervy Národního technického muzea. Stavba se skládá z 5 nadzemních a 2 podzemních podlaží. V druhém podzemním podlaží se ...
  • Domov důchodců, Litomyšl 

   Author: Andrlová Šárka; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Domov důchodců, Litomyšl 

   Author: Fišerová Věra; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Domov pro seniory 

   Author: Eliška Drahotová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Oth Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Na místě středověkých vinic, patřící strahovským premonstrátům založila Kongregace Milosrdných sester zdravotnické zařízení, které je výjimečné nejen svou polohou v blízkosti Pražského hradu, ale především duchovním rozměrem. ...