Novinky

Department of Garden and Landscape Architecture

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Praha - obnova městské krajiny 

  Autor: Petr Stojaník; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Balda Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tato bakalářská práce pojednává o zlepšení stávajícího stavu parku v lokalitě Praha Vršovice. Hlavním prvkem návrhu je snaha o provázanost parku s okolím, stejně tak jako provázanost napříč parkem s cílem vytvoření mnoha ...
 • Botanická zahrada Olomouc - mozaika nálad 

  Autor: Natálie Kolihová; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Mičola Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Park je jedinečný svou polohou v rámci města, nachází se blízko centra a je součástí zeleného pásu. Botanická zahrada v současné době nefunguje jako celek, a proto se návrh soustřeďuje na propojení jednotlivých částí s ...
 • Botanická zahrada Olomouc - odlesky 

  Autor: Veronika Beranová; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Mičola Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Areál botanické zahrady se nachází v těsné blízkosti centra Olomouce, i přes to je ale nepříliš navštěvovaným místem, odříznutým od zástavby řekou a hradbami. Je to i místo s bohatou historickou hodnotou. Projekt vytváří ...
 • Transformace nádvoří karlínských kasáren 

  Autor: Alexandr Mariani; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Králíček Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tématem bakalářské práce je konverze nádvoří objektu Karlínských kasáren. Nádvoří je řešeno jako veřejný prostor s návazností na budoucí justiční palác.
 • Kasárna Karlín 

  Autor: Kateřina Kasiková; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Jiránek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Koncept jemných linií elips a dramaturgie obdélníkového tvaru budovy, dominantou celého území, vytváří tak harmonii s přírodou. Skryté kouzlo v zastavěném území. V areálu jsou navrženy čtyři nestejné ozeleněné elipsy. ...
 • Obnova náměstí, Varnsdorf 

  Autor: Markéta Kupková; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Velička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Práce se zabývá rekonstrukcí hlavnáho náměstí ve Varnsdorfu.
 • Revitalizace náměstí Edvarda Beneše, Varnsdorf 

  Autor: Eliška Šárová; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Balda Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tématem bakalářské práce je revitalizace náměstí ve Varnsdorfu. Cílem práce je zpřesnění a dopracování studie ze zimního semestru do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Práce se konkrétně zabývá pouze územím náměstí, ...
 • Smíchov City - veřejný prostor 

  Autor: Sebastian Trapl; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Králíček Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Zpracovávaná část parku působí útulně. Návštěvník je zde obklopen zelení, nižší nasazení koruny a keřové patro pomáhá vizuálně odstínit okolí. Vodní gesto -Meandr - zde reprezentuje začátek řeky, tudíž se jedná o jemně ...
 • Malý rynek - Železný Brod 

  Autor: Vojtěch Jansa; Vedoucí práce: Vavřín Mikoláš; Oponent práce: Vogelová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou významného veřejného prostoru v Železném Brodě. Snaží se navrátit důstojnost místu, které bylo v uplynulých padesáti letech postiženo demolicemi staveb, které formovali prostor tzv. ...
 • Botanická zahrada - Olomouc ("Tanec v kruhu") 

  Autor: Klára Baďurová; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Vogelová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Návrh se odlišuje od původního využití místa, kde bývalé ,Zahrady národů' přetvářím v otevřenější prostor s večerní tančírnou. Název projektu ,Tanec v kruhu' vychází z kruhového půdorysu parketů a veřejného prostoru mezi ...
 • Revitalizace náměstí Edvarda Beneše, Varnsdorf 

  Autor: Ruby Pavoučková; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Marcinov Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tato bakalářská práce pojednává o revitalizaci a zlepšení stávajícího stavu náměstí Edvarda Beneše ve Varnsdorfu. Cílem je vrátit společenský život zpátky do srdce starého Varnsdorfu. Důležitou podmínkou projektu je ...
 • Botanická zahrada Olomouc - stuha 

  Autor: Hana Veštšíková; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Sendler Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Nynější botanická zahrada je velmi cenná svou historií, atmosférou a zakořeněností jednotlivých částí v celku. Bohužel nemá potenciál přilákat více obyvatel Olomouce ke každodenním procházkám a pobytu v prostoru. Projekt ...
 • Kolonáda Třeboň 

  Autor: Gabriela Zámborská; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Kloda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Hlavní myšlenkou projektu je propojit ubytovací část lázní s wellnes částí a restaurací kolonádou, která vytváří polopropustnou membránu mezi parkem a nově vytvořeným prostorem ohraničeným budovou. Vnitřní prostor vymezen ...
 • Praha - obnova městské krajiny 

  Autor: Háta Enochová; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Šmídová Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tematem bakalařske prace je obnova městske krajiny v okoli planovane drážní promenady na Praze 10. Konkretni řešene uzemi je plocha v Praze-Michli, sousedici s potokem Botič a s potencialni navaznosti na budouci drážní ...
 • Hlavní náměstí, Varnsdorf 

  Autor: Jan Trpkoš; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Velička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tématem bakalářské práce je zpracování návrhu revitalizace hlavního náměstí ve Varnsdorfu a jeho blízkého okolí. Vlastní práce se zabývá revitalizací náměstí s přilehlými prostranstvími v severní a východní části. Ostatní ...
 • Revitalizace náměstí Edvarda Beneše, Varnsdorf 

  Autor: Vojtěch Kettner; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Finger Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Nový návrh mění náměstí, ze kterého se stalo parkoviště, na hodnotný veřejný prostor v centru města. Nabízí multifunkční využití centrální části vázané na radnici a protipól stromových baldachýnů jako odpočinkovou plochu ...
 • Praha - obnova městské krajiny 

  Autor: Marek Kratochvíl; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Šmídová Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tématem bakalářské práce je obnova městské krajiny v okolí vodního toku Botič s potenciální návazností na budoucí projekt drážní cyklopromenády na Praze 10. Dnes zahloubené izolované koryto nekomunikuje s okolím a neodpovídá ...
 • Malý rynek 

  Autor: Tomáš Haulík; Vedoucí práce: Vavřín Mikoláš; Oponent práce: Marcinov Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tato bakalářská práce uvažuje o možnosti rehabilitace městských veřejných prostor v historickém kontextu u kterých se nedochoval celkový ráz místa. Na konkrétním případě ukazuje jak lze navázat moderními prvky na přirozený ...
 • Botanická zahrada Olomouc 

  Autor: Patricie Špryňarová; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Finger Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Projekt byl vytvořen pro obyvatele a návštěvníky města Olomouc. Pro jejich volný čas, kde si budou moci odpočinout, číst si, trávit čas ve skupině či samostatně. Areál je rozdělen na tři zóny - ďolíky, hnízda, ploty. Pro ...
 • Kasárna Karlín 

  Autor: David Jánský; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Kloda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Karlín, vnitrobloky, vývoj, forma, kasárna. Jaká má být současná a budoucí forma prostoru obklopeného budovou bývalé kasárny? Předmětem mojí práce je rozpracování rok staré architektonické studie, nad kterou s odstupem ...

Zobrazit další