Novinky

Department of Garden and Landscape Architecture

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • FLORENCE - NOVÉ BOBOLI 

  Autor: Jakub Kuča; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Ambrožová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Cílem práce bylo využít soudobé taktiky výpočetního navrhování tak, aby vznikl krajinářský návrh, který v sobě bude spojovat přírodní procesy s lidským využitím. Toho má být dosaženo právě simulací a následnou interpretací ...
 • Malý rynek, Železný Brod 

  Autor: Petr Tajčman; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Velička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Projekt se snaží zhodnotit veřejný prostor náměstí a přilehlého okolí na úroveň nedůležitějšího prostoru v celém městě. Vzhledem ke stavu hlavního náměstí v Železném Brodě, které je spíše křižovatkou vysoce frekventovaných ...
 • Předprostor SUPŠS, Železný Brod 

  Autor: Mariia Gogoleva; Vedoucí práce: Salzmann Klára; Oponent práce: Stachová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy stávajícího předprostoru SUPŠS ve městě Železný Brod. Cílem práce je zpřesnění a dopracování vybrané části studie do úrovně odpovídající dokumentace pro stavební řízení a realizaci ...
 • Náměstí Edvarda Beneše, Varnsdorf 

  Autor: Denisa Nadrchalová; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Chytilová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Tématem BP je zpracování návrhu revitalizace hlavního náměstí ve Varnsdorfu a jeho blízkého okolí. Vlastní práce se zabývá revitalizací centrální části náměstí včetně přilehlé komunikace, prostoru mezi farou a kostelem a ...
 • Dómské náměstí, Litoměřice 

  Autor: Anna Špačková; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Zdebská Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Tématem bakalářské práce je revitalizace Dómského náměstí v Litoměřicích, náměstí je řešeno jako veřejný prostor s návazností na okolní objekty. Cílem práce je zpřesnění a dopracování studie ze zimního semestru do úrovně ...
 • Revitalizace Dómského náměstí, Litoměřice 

  Autor: Franziska-Rosalie Soukupová; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Gelová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Barokní církevní prostor v Litoměřicích.
 • Sídliště Ďáblice - vnitroblok Chabařovická 

  Autor: Gabriela Šimůnková; Vedoucí práce: Fingerová Radmila; Oponent práce: Gelová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tématem bakalářské práce je revitalizace vnitrobloku na sídlišti Ďáblice na Praze 8. Řešené území zahrnuje vnitřní prostor mezi panelovými domy a předzahrádky do ulice po jejich obvodu. Předmětem práce jsou nově navržené ...
 • Botanická zahrada Olomouc - kontinuita zahrady 

  Autor: Eliška Bednářová; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Wagnerová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  V Olomouci, uprostřed města, se nachází botanická zahrada. Představuje místo klidu, různých zákoutí, ale je tak trochu zapomenutá. Zahrada má jedinečnou atmosféru, nicméně je citelné, že její lepší časy jsou již minulostí. ...
 • Skrytý poklad 

  Autor: Marie Bělohoubková; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Ambrožová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tématem bakalářské práce je řešení konkrétního veřejného prostoru v Litoměřicích. Územní je řešeno koncepčně i v rámci širších vztahů. Vlastní návrh řeší vzájemné fungování a prolnutí funkce kulturní (reprezentativní ...
 • Malý rynek - Železný Brod 

  Autor: Martin Kůra; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Chvojka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tato bakalářská práce pojednává o zlepšení situace v historickém jádru města Železný brod. Hlavním prvkem návrhu je vyhlídková terasa, která plynule navazuje na novou zástavbu v centrální části náměstí a respektuje stávající ...
 • Dómské náměstí, Litoměřice 

  Autor: Jan Holeček; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Marcinov Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tématem bakalářské práce je revitalizace Dómského náměstí v Litoměřicích. Návrh pracuje s charakterem parkového náměstí a snaží se navrátit náměstí reprezentativní ráz se zachováním přírodní povahy. Cílem práce je zpřesnění ...
 • Park mezi bloky 

  Autor: Tereza Lacigová; Vedoucí práce: Salzmann Klára; Oponent práce: Finger Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tématem bakalářské práce je návrh nového parku zasazeného do plánované nové zástavby na místě bývalého nákladového nádraží na pražském Smíchově. Cílem je zpřesnění a dopracování studie do úrovně odpovídající dokumentaci ...
 • Kasárna Karlín 

  Autor: David Jánský; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Zdebská Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Karlín, vnitrobloky, vývoj, forma, kasárna. Jaká má být současná a budoucí forma prostoru obklopeného budovou bývalé kasárny? Předmětem mojí práce je rozpracování rok staré architektonické studie, nad kterou s odstupem ...
 • Uzavřený veřejný prostor, Litoměřice 

  Autor: Pavla Zelenková; Vedoucí práce: Rehwaldt Till; Oponent práce: Finger Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Zadáním bakalářské práce je navrhnout a obnovit uzavřený veřejný prostor v Litoměřicích. Výsledek práce bude ve formě dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby.
 • Nový park pro Florencii - Parco delle Muse 

  Autor: Anežka Vonášková; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Marcinov Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Parco Delle Muse - park se skrytou velkorysou kulturní infrastrukturou. V záhybu krajiny umístěná kolonáda skrývá vstup do podzemní Duomo hall, knihovny a výstavního prostoru Studiola. Krajina je přizpůsobena člověku a ...
 • Rehabilitace vnitrobloku Chabařovická, sídliště Ďáblice, Praha - Chabařovický rink 

  Autor: Kryštof Kratochvíl; Vedoucí práce: Fingerová Radmila; Oponent práce: Černá Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Revitalizace vnitrobloku na sídlišti Ďáblice v Praze se zabývá změnou koncepce vedení pěších cest a vytvořením klidného prostoru pro odpočinek a setkávání. Při pohledu z oken okolních domů vytváří návrh obraz. Hlavním ...
 • Sídliště Ďáblice - vnitroblok Chabařovická 

  Autor: Jana Řípová; Vedoucí práce: Fingerová Radmila; Oponent práce: Černá Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Bakalářská práce se zaměřuje na revitalizaci vnitrobloku Chabařovická a přiléhajících předzahrádek v sídlišti Ďáblice v Praze. Záměrem návrhu je vytvoření parkové úpravy ve vnitrobloku, zlepšení jeho průchodnosti a ...
 • Rehabilitace vnitrobloku Chabařovická, sídliště Ďáblice Praha - Zahrada v kostce 

  Autor: Kateřina Beránková; Vedoucí práce: Fingerová Radmila; Oponent práce: Vogelová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tématem bakalářské práce je revitalizace sídelní zeleně vnitrobloku Chabařovická na sídlišti Ďáblice v Praze. Cílem práce je vytvoření nového vnitrobloku, a to pouze pro obyvatele přilehlých domů. Prostor by měl lidi bavit ...
 • Sídliště Ďáblice - vnitroblok Chabařovická 

  Autor: Kateřina Vrbacká; Vedoucí práce: Fingerová Radmila; Oponent práce: Velička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
  Tématem pro bakalářskou práci je zpracování návrhu revitalizace vnitrobloku Chabařovická na pražském sídlišti Ďáblice a jeho okolí vymezeného panelovými deskovými domy a přilehlými ulicemi. Cílem návrhu je –při zachování ...
 • URBAN GARDENING 

  Autor: Martin Kuncl; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Kovačevič Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Města se rozrůstají. Zabírají čím dál tím více zemědělské půdy. Obrovská logistická centra sedí nehnutě kolem dálnic. A hektary střech čekají na využití.

Zobrazit další