Now showing items 1-1 of 1

  • PŘEMĚNY SÍDLIŠTĚ NOVÉ BUTOVICE 

   Author: Pavol Uhrín; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Tycar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Témou diplomovej práce sú premeny pražského sídliska Nové Butovice. Práca skúma kvalitu súčasného stavu sídliska a súčasné trendy v doprave, ktoré sa následne snaží aplikovať do urbanistického konceptu dostavby sídliska. ...