Now showing items 21-40 of 92

  • Bydlení u Grébovky 

   Author: Filip Cingel; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sedlák Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Nacházíme se na rozhraní bývalé vesnické struktury starých Vršovic a městské struktury Vinohrad. Bloková zástavba nahrazuje rostlou. Stejný osud potkává malý domek ve svahu. Na jeho místo přichází městský dům sledující ...
  • Bydlení u Grébovky 

   Author: Sandro Nanič; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sidej Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Na pomezí nejstarší části Vršovic a Vinohrad, u parku Grébovka, se v současnosti nachází opuštěná parcela přilehlá ke slepé fasádě sousedícího domu z počátku 20. století. Tento jasně nedokončený pás domů, na hranici městské ...
  • Bydlení, Břevnov 

   Author: Formánek Jiří; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Hofmeister Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Území na rozhraní několika velkých celků. Poklidná atmosféra klášterní zahrady ohraničená zdí. Druhá zeď modernistických staveb kopíruje tu první a přechází do údolí. Semknutý komplex nemocnice mezi zahradním městem a ...
  • Bydlení, Břevnov 

   Author: Čech Jan; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Jeřábek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Soubor bytových a rodinných domů v Praze 6 - Břevnově. Bytový komplex na exkluzivním pozemku v různorodém sousedství klidné čtvrti rodinných domů, rušného sídliště a romantické zahrady Břevnovského kláštera. Projekt nabízí ...
  • Bydlení, Břevnov 

   Author: Vácha Dominik; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Ptáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem bakalářské práce je návrh obytného souboru staveb "Bydlení Břevnov" v Praze.V souboru se nachází 4 obytné domy různé typologie obsahující dohromady 62 bytů. V rámci dokumentace pro staveb ní povolení byl podrobně ...
  • Bydlení, Podbělohorská 

   Author: Jessica Kleistnerová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sedlák Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Možná právě hledání zahradního města a jeho významu dokáže dát odpověď k otázce, proč se lidé stěhují z měst. Lokalita dostatečně blízká centru poskytuje jednoduché propojení s městem, ale zároveň je od něj vzdálena natolik, ...
  • Bydlení, Podbělohorská 

   Author: Ondřej Zgraja; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Světlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Na místě, které svojí strukturou připomíná spíše periferii města, ale na periferii neleží, hledám vhodný typ bydlení za daných podmínek – místo ve svahu, v řídce zastavěném území, obklopené různorodou výhodami i nevýhodami ...
  • Bydlení, Podbělohorská 

   Author: Lukáš Radda; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Podráský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Podoba zahradního města 21. století na území Prahy 5 pod Strahovským kopcem. Řešené území by se mělo stát přirozenou součástí svého prostředí a zároveň toto místo posílit. Sedm solitérních bytových domů s charakterem ...
  • Bytový dům Kongresové centrum, Praha 

   Author: Dominika Krejčíková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lukeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Předmětem bakalářské práce je návrh sekce bytového domu, s aktivním parterem, nacházejícím se u Kongresového centra Praha.
  • Bytový dům Milada 

   Author: Karolína Pernerová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Sedláček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu s aktivním parterem, který je součástí liniové zástavby podél nábřeží jezera Milada.
  • Bytový dům Milada 

   Author: Marek Polášek; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Materna Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   V bakalářské práci navrhuji městský dům u jezera Milada v Trmicích. První nadzemní podlaží je navrženo pro obchody, ostatní čtyři podlaží jsou určena k bydlení. Součástí projektu je soukromý park, který je určen obyvatelům ...
  • Bytový dům Milada 

   Author: Kateřina Sedláčková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mika Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Navrhovaným objektem je bytový dům, který je zasazen do nově navržené zástavby východního břehu uměle vytvořeného jezera Milada v Severních Čechách.
  • Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady 

   Author: Jana Nguyen; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Bartoňová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-04)
   V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit zastavěním proluky ...
  • Bytový dům s kavárnou, Kladno 

   Author: Matuschková Petra; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-19)
  • Bytový dům s kavárnou, Písek 

   Author: Hejná Kateřina; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bytový dům, Horní Jiřetín 

   Author: Jonáš Klvaň; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Šedý Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Cílem bylo vytvořit moderní obytnou budovu, která odkazuje svým výrazem na historii kraje a okolní podmínky. Hrubou hmotou jde sice o jednoduchý, až vesnický, dům se šikmou střechou, ale uvnitř nabízí moderní a příjemné ...
  • Bytový dům, Jablonec 

   Author: Daria Kovaleva; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Snažila jsem se vytvořit stavby, které by pasovaly do okolí Jablonce nad Nisou, zároveň by měly být vevnitř moderní a plnit všechny požadavky na nové bydlení. Jedna stavba se nachází na Horním náměstí, druhá v ulici Máchová. ...
  • Bytový dům, Jablonec 

   Author: Šimon Kmet; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Urban Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Novostavba do proluky v městském bloku jako prostor pro vytvoření přidané hodnoty v těsném sousedství perspektivního náměstí. Bytový dům ve vztahu ke kontextu a prostědí Jablonce nad Nisou, města s vlastní historií a ...
  • Bytový dům, Mlýnská ulice 

   Author: Náterová Ivona; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-20)
  • Bytový dům, ulice pluk. Stříbrného 

   Author: Ježková Magdalena; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-18)