Now showing items 27-46 of 63

  • Karlín industriál 

   Author: Korbeliusová Markéta; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Knihovna Bohumila Hrabala 

   Author: Horáková Michaela; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Komunitní centrum, Komořany 

   Author: Lada Chromelová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Chvílová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Komunitní centrum se nachází v poklidné městské části Prahy, Komořanech. Předmětem návrhu je dům, jako rozšíření veřejného prostoru. Stavba se rozkládá na celém pozemku a propojuje exteriér s interiérem. Programem stavby ...
  • Kotviště na Smíchově 

   Author: Veselský Matěj; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-26)
  • Městské lázně, Smíchov 

   Author: Bečvarovská Jana; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Městské lázně, Smíchov 

   Author: Bobitko Jurij; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Městský nájemní dům, Karlín 

   Author: Matěj Kováčik; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Malošíková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Hledání nového ideálního standardu městského bydlení při snaze o kontextualitu a současnost. Vhodné doplnění městské struktury dotvořením bloku a nastavením ideální výšky římsy. Zkoumání možností typologie bydlení. Vztah ...
  • Městský nájemní dům, Karlín 

   Author: Adam Dvořák; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Dvořáková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Nároží vybízí k vygradování hmoty, k vertikále, k věži. Ta je prvním stavebním kamenem figury domu. Umocňuje pocit, že si je dům plně vědom sousedních nárožních domů. Komunikuje s nimi. Věž i striktní pravidelnost uliční ...
  • Městský nájemní dům, Karlín 

   Author: Kristýna Mastná; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kožnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Ve svém návrhu městského nájemního domu prolínám prvky architektury secesního zdobného Karlína a klasicistního industriálního superbloku. Snažím se citlivě navázat na současnou zástavbu a vytvořit staronovou podobu Karlína. ...
  • Městský nájemní dům, Karlín 

   Author: Dominik Otto; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kotačka Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Městský nájemní dům Karlín. Bytový dům v kompaktní blokové zástavbě. Tento projekt je reakce na současný druh proměny Karlína. Projekt zastavuje proluku ve stejném rytmu, jako tato čtvrť vznikla. Projekt je sociálně ...
  • Městský nájemní dům, Karlín 

   Author: Šimon Semerák; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Vlček Jan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Nároží, jako specifický prostor, protínání dvou veřejných prostranství a dvou ulic lemovaných zástavbou s odlišným výrazem, měřítkem i výškovou hladinou zástavby. Městské nájemní bydlení, jako ukazatel standardu bydlení ...
  • Mixed Use Development Na Knížecí 

   Author: Watersová Lenka; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kožnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Městský dům uzavírající rozeklaný smíchovský blok. Do dvora se otevírá bydlení stojící pevně na dvoupodlažním parteru, který využívá hloubku parcely.
  • Mixed Use Na Knížecí 

   Author: Parachin Daniel; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sládeček Svatopluk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Transformace sudie polyfunkčního bytového domu do stupně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
  • Odblokování bloku 

   Author: Brablecová Jitka; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odblokování bloku 

   Author: Andrlová Klára; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odblokování bloku 

   Author: Čapek Michal; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odblokování Bloku 

   Author: Rosenová Eva; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pavilon pro Slovanskou epopej 

   Author: Paclt Jan; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Polyfunkční dům, Praha-Holešovice 

   Author: Alžběta Kopáčová; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Vavřík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Předmětem projektu je doplnění stávajícího bloku, kde se v současné době nachází nevyužité prostředí a tím pádem není dotvořen urbanistický celek. Snahou projektu bylo dotvořit blok, tak aby korespondoval s okolím a zároveň ...
  • Polyfunkční městský dům, Semily 

   Author: Minichová Nicole; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Jiran Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
   Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co nejlépe vyhovující jejich ...