Now showing items 1-1 of 1

  • OBNOVA SÍDEL ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU 

   Author: Sára Roeselová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Čunát Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce navazuje na analýzu deseti obcí Šluknovského výběžku, z nich tři vybírá a rozpracovává formou revizí územních plánů, krajinných zásahů, urbanistických studií a prací s jednotlivými budovami a detailem ...