Now showing items 1-9 of 9

  • KNIHOVNA JAROSLAVA KUBERY 

   Author: Lucie Bartoňová; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Malinský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Práce se zabývá návrhem nové budovy Parlamentní knihovny, jejíž současné prostory jsou nedostačující. Nová budova je navržena v západní části Letenských sadů v Praze, obklopena parkem. Budova má 4 nadzemní podlaží, podzemní ...
  • KONVERZE BÝVALÉ STÁČÍRNY V KARLOVÝCH VARECH 

   Author: Andrea Nováková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kropp Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předmětem diplomové práce je konverze bývalé stáčírny v Karlových Varech s převládajícím kulturním využitím a dále posílení vazby okolí na centrum Karlových Varů.
  • LÁZNĚ GRÖSSLING 

   Author: Lucia Gažiová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Polakovič Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Budova mestských kúpeľov Grössling v Bratislave predstavuje vzhľadom na historickú hodnotu a lokalitu jeden z najpálčivejších zanedbaných komplexov v jadre Starého Mesta. Predmetom diplomovej práce je komplexné celoareálové ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA A KULTURNÍ CENTRUM PRACHATICE 

   Author: Klára Kovaříková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Zemen Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předmětem diplomové práce je návrh Městské knihovny a kulturního centra v Prachaticích. Cílem práce je navrhnout knihovnu, galerii a multifunkční společenský prostor rozšířený o přilehlý Štěpánčin park. Práce obsahuje ...
  • MĚSTSKÝ DŮM PRACHATICE 

   Author: Pavel Samek; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Zemen Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předmětem zadání je návrh nového kulturního domu v Prachaticích. Hodnocení stávající lokality. Hledání nového místa, typologie. Doplnění městské struktury. Městský dům v sobě spojuje návrh nové knihovny, galerie a volnočasového ...
  • OLOMOUC - VEŘEJNÁ KNIHOVNA, TŘ. SVOBODY 

   Author: Jan Balán; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Valouch Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Navrhuji novou budovu Vědecké knihovny v Olomouci, která obsahuje všechny provozy současné instituce a umožňuje naplno využívat její potenciál. Hlavní důraz je kladen na bohaté prostředí umožňující provozování kvalitních ...
  • PRAHA LIBUŠ - POLYFUNKČNÍ MĚSTSKÝ BLOK 

   Author: Tereza Práchenská; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního městského bloku. Rozvíjí územní studii sídliště Libuš, která definovala stavební bloky a výškové hladiny. Nově vzniklá lokalita se v návaznosti na budoucí výstavbu metra D ...
  • PŘEMĚNA KOTELNY V KNIHOVNU 

   Author: Jáchym Kopecký; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tématem práce jsou architektonické a urbanistické principy, ze kterých je možné vycházet při přestavbách budov technické infrastruktury na panelových sídlištích. Tyto principy jsou aplikovány na konkrétní budovy v olomoucké ...
  • V KŘÍŽI DOBŘICHOVIC 

   Author: Michaela Křižáková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Burian Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předmětem této práce je ucelení a posílení centra města Dobřichovice. Vytvoření hlavního náměstí s novou radnicí a jeho propojení s městskou rezervou- parcelou na níž vytvářím budovu multifunkčního sálu.