• NOVÉ KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 

      Autor: Císař Dominik; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Buš Peter
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
      Práce se zabývá výstavní halou pro Kongresové centrum. Velký objem haly je umístěn pod zem a přímo propojen s vestibulem metrem. Jsou přidány další obchodní prostory a je vytvořeno kryté náměstí. Podzemní dráha je využita ...