• PAVILON PRO PANDY ZOO PRAHA 

      Autor: Mejsnarová Lucie; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Kvita Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
      Předmětem diplomové práce je návrh areálu expozice pand velkých v Zoo Praha, včetně výběhů, návštěvnických komunikací, prodejny suvenýrů a čínské restaurace v lokalitě určené v soutěžních podmínkách otevřené urbanisticko ...