• UDRŽITELNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ BROD 

      Autor: Cyprianová Lucia; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Murgaš Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
      Předmětem diplomové práce je návrh budovy mateřské školy ve městě Český Brod pro 144 dětí v 5 regulérních třídách a 2 třídách pro děti ve věku 2-3 let. Stavební program vychází z reálného záměru města pro daný pozemek. ...