Now showing items 1-2 of 1

    reconstruction,conversion,revitalisation,country parsonage,vicarage,granary,historic building survey,Renaissance,Baroque,monument care,Blansko by Kaplice,Kaplice,Southern Bohemia (1)
    rekonstrukce,konverze,revitalizace,fara,sýpka,stavebně-historický průzkum,renesance,baroko,památková péče,Blansko u Kaplice,Kaplice,Kaplicko (1)