Now showing items 1-1 of 1

  • Územní studie v podmínkách Prahy 

   Author: Morkus Josef; Supervisor: Jehlík Jan; Opponent: Maier Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-18)
   Práce se věnuje územním (urbanistickým) studiím v Praze. Uvádí jejich historický přehled, objasňuje pozici v současné legislativě, popisuje jejich účel, využití, cíle a fáze. Doporučuje jednotlivé fáze studie jasně odlišit, ...