Now showing items 1-1 of 1

  • Využití explicitního vyhořívání aktinoidů pro celozónové výpočty 

   Author: Miroslav Vejvoda; Supervisor: Havlůj František; Opponent: Suk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Celozónové výpočty neutronově-fyzikálních charakteristik jsou obvykle prováděny pomocí makrokódů, které musí poskytovat výsledky s dostatečnou přesností a navíc ve velice krátkém výpočetním čase. Kvůli tomu je v makrokódech ...