Zobrazují se záznamy 1-20 z 63

  • Přestup tepla z vnějšího žebrovaného povrchu obalového souboru typu CASTOR v podmínkách skladování 

   Autor: Michal Škorňa; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Caha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Práce se zabývá problematikou přestupu tepla z obalového souboru. V první části této práce je probrána problematika skladování vyhořelého jaderného paliva, zejména suché. Je zde definován obalový soubor typu CASTOR, ale ...
  • Malé modulární jaderné reaktory (SMR) v českém energetickém systému 

   Autor: Lukáš Novák; Vedoucí práce: Rečka Lukáš; Oponent práce: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na modelování vlivu malých modulárních reaktorů na českou energetiku s důrazem na ekonomiku SMR. Cílem práce je prezentovat možnosti modelovacího nástroje vyhodnocovat různé scénáře vývoje české ...
  • Citlivostní analýza reaktoru LVR-15 v závislosti na vstupní teplotě do reaktoru 

   Autor: Kamila Oppelová; Vedoucí práce: Ruščák Marek; Oponent práce: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato baklárská práce se zabývá citlivostní analýzou reaktoru LVR-15 pro kampan K221, která probíhala v srpnu roku 2020. Citlivostní analýzou je myšlený proces, kdy se zvolí jeden nebo více vstupních promenných parametru a ...
  • Aktivační a prahové reakce v poli urychlovačem řízeného zdroje rychlých neutonů s p + Be reakcí 

   Autor: Kateřina Orságová; Vedoucí práce: Štefánik Milan; Oponent práce: Vrzalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Na Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky jsou provozovány urychlovačem řízené zdroje rychlých neutronů. V bakalářské práci byly technikou aktivačních fólií zkoumány parametry nového neutronového pole, produkovaného ...
  • Přestup tepla z vnějšího žebrovaného povrchu obalového souboru typu CASTOR v podmínkách skladování 

   Autor: Michal Škorňa; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Caha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Práce se zabývá problematikou přestupu tepla z obalového souboru. V první části této práce je probrána problematika skladování vyhořelého jaderného paliva, zejména suché. Je zde definován obalový soubor typu CASTOR, ale ...
  • Studium historických artefaktů využitím neutronové aktivační analýzy na školním reaktoru VR-1 

   Autor: Jakub Brázdil; Vedoucí práce: Štefánik Milan; Oponent práce: Šťastný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Bakalářská práce se zabývá studiem historických artefaktů, konkrétně mincemi, keramikou a hliněnými úlomky. Zkoumány byly úlomky z misky a sloupu a několik mincí z území České republiky z 20. století spolu s mincí z Byzantské ...
  • Analýza citlivostí a nejistot koeficientu násobení palivových mříží tlakovodních reaktorů pomocí nástrojů SCALE 

   Autor: Dominik Celárek; Vedoucí práce: Frýbortová Lenka; Oponent práce: Gren Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato bakalárská práce se zabývá analýzou citlivostí a nejistot koeficientu násobení vybraných palivových souboru A40, P44G6 a P47E18 tlakovodních reaktoru VVER-1000 pomocí výpocetních kódu z balíku SCALE. Mezi nejduležitejší ...
  • Analýza událostí na jaderných elektrárnách 

   Autor: Kubále Tomáš; Vedoucí práce: Frýbortová Lenka; Oponent práce: Zlámal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato bakalářská práce popisuje přístup k jaderné bezpečnosti a uvádí vybrané metody používané k hodnocení událostí na jaderných elektrárnách. První část práce se zaměřuje na principy zajištění jaderné bezpečnosti, definici ...
  • Možnosti monitorování rozložení výkonu v jaderných reaktorech se zaměřením na tlakovodní reaktory 

   Autor: Jíška Pavel; Vedoucí práce: Frýbort Jan; Oponent práce: Lovecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Vnitroreaktorová měření se podílejí na stanovení výkonové distribuce v aktivní zóně jaderného reaktoru, jejíž znalost je vyžadována principem ochrany do hloubky. Na začátku mé práce je popsána typická výkonová distribuce ...
  • Studium transportu neutronů s využitím neutronových generátorů 

   Autor: Zmeškal Marek; Vedoucí práce: Losa Evžen; Oponent práce: Koleška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Neutronové generátory jsou v posledních letech výhodnou alternativou k ostatním zdrojům neutronů a umožňují široké spektrum aplikací. V této práci jsou popsána technická řešení neutronových generátorů a jejich možná využití. ...
  • Využití kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů 

   Autor: Keltnerová Linda; Vedoucí práce: Bílý Tomáš; Oponent práce: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Mrtvá doba neutronových detektorů je jedním z faktorů způsobujících nelinearitu odezvy detektoru v impulsním režimu. Tato práce se zabývá využitím kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů. Stručně ...
  • Provoz tlakovodních reaktorů v 18měsíčních palivových kampaních 

   Autor: Brázdová Klára; Vedoucí práce: Sklenka Ľubomír; Oponent práce: Burket Daneš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalarska prace popisuje zakladni fyzikalni podstatu vyuziti jaderneho paliva v tlakovodnich reaktorech, jeho vymeny a navrhu novych palivovych vsazek. Zaroven mapuje soucasnou situaci ve vymene paliva ve svete se ...
  • Chování paliva při vysokoteplotní oxidaci na vzduchu 

   Autor: Vrbka Pavel; Vedoucí práce: Krejčí Jakub; Oponent práce: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Práce se zabývá změnou vlastností palivového pokrytí při oxidaci na vzduchu za vysokých teplot. První kapitola stručně pojednává o vlastnostech zirkoniových slitin a jejich oxidaci. Druhá kapitola je věnována havarijní ...
  • Vněreaktorová měření na reaktorech typu VVER 

   Autor: Peltan Tomáš; Vedoucí práce: Líman Jakub; Oponent práce: Frýbortová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Práce je zaměřena na možnosti detekce neutronů na energetických jaderných reaktorech, převážně typu VVER. Jsou zde popsány základní principy a konstrukce detektorů neutronů. Text dále obsahuje podrobný popis systému ...
  • Hodnocení rizik v radiační ochraně na jaderných zařízeních 

   Autor: Osičková Karolína; Vedoucí práce: Starý Radovan; Oponent práce: Klímek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení rizik v radiační ochraně na jaderných zařízeních. Nejprve jsou stručně uvedeny principy radiační ochrany a veličiny, které charakterizují míru ozáření a jeho vliv na ...
  • Spektrometrie neutronů integrálními detektory 

   Autor: Krupička Tomáš; Vedoucí práce: Tichý Miloš; Oponent práce: Marek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat základy problematiky spektrometrie neutronů. Jsou vysvětleny fyzikální principy využívaných reakcí a typy detektorů používané pro spektrometrii. Na základě uvedených principů ...
  • Zabezpečení radionuklidových zářičů a jaderných materiálů v podmínkách univerzitní laboratoře 

   Autor: Procházka Martin; Vedoucí práce: Starý Radovan; Oponent práce: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá aktuální legislativou v oblasti zabezpečení radionuklidových zdrojů a jaderných materiálů v podmínkách laboratoří, které nejsou jadernými zařízeními. Obsahem je rešerše aktuální legislativy ...
  • Využití materiálů vhodných pro třírozměrný tisk v aplikacích v jaderných reaktorech nulového výkonu 

   Autor: Bohuslav Tomáš; Vedoucí práce: Huml Ondřej; Oponent práce: Mušálek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi použití technologií 3D tisku, při výrobě produktů, použitelných na experimentálních jaderných reaktorech. Na začátku práce je stručné shrnutí historie 3D tisku. V dalších částech ...
  • Chlazení obalového souboru CASTOR 440/84M 

   Autor: Škorňa Michal; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Caha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Práce se zabývá problematikou chlazení obalového souboru během přepravy. V první části této práce jsou důkladně rozebrány základní metody skladování vyhořelého jaderného paliva, včetně požadavky pro transport a přepravu ...
  • Rozpad rozvodné sítě a jeho vliv na jaderné elektrárny 

   Autor: Nývlt Sebastian; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Zýbal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Tématem této práce je studium dopadu rozpadu rozvodné sítě (blackoutu) na jaderné elektrárny. Rozpad rozvodné sítě je havarijní stav, při němž rozvodná síť není schopna řádně plnit svoji funkci, dochází zpravidla k ...