Now showing items 1-2 of 2

  • Ozařovací experimenty na reaktoru VR-1 

   Author: Bednář Vojtěch; Supervisor: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Stanovení absolutní aktivity koincidenční metodou 

   Author: Sladký Vítek; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Bednář Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení koincidenční metody měření aktivity radionuklidů na Katedře jaderných reaktorů (KJR) na FJFI ČVUT v Praze. Nejprve je probrána teorie jaderných přeměn především formou emise gama ...