Now showing items 1-2 of 1

    aerosol,radon and thoron progeny,grab sampling method,membrane filters,Monte Carlo (1)
    aerosól,dcérske produkty radónu a torónu,filtračná metóda,membránové filtre,Monte Carlo (1)