Now showing items 1-2 of 1

    nanosilver,nanoplatinum,radiation preparation of nanoparticles,Triton X- (1)
    nanostříbro,nanoplatina,radiační příprava nanočástic,Triton X-100,charakteristika nanočástic (1)