Now showing items 1-1 of 1

  • Kompozitní nosiče pro nová vícefázová teranostika 

   Author: Sakmár Michal; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Čepa Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
   Táto diplomová práca je zameraná na štúdium a prípravu kompozitných nosičov, ktoré môžu byť použité ako viacfázové teranostiká. Tie pri správnom podaní uľahčujú priebeh diagnostiky a následnej terapie nádorových ochorení ...