Now showing items 1-1 of 1

  • Značení polymerních nosičů léčiv pomocí 68Ga a sledování tvorby hydrogelu in vivo 

   Author: Kristýna Kroftová; Supervisor: Ondrák Fialová Kateřina; Opponent: Červenák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce si kladla za cíl charakterizaci přípravy a vlastností biopolymerů na bázi poly(2 oxazolinu) vzhledem k jejich využití v nukleární medicíně ve formě nosičů léčiv značených Ga 68. V teoretické části byla popsána ...