Now showing items 31-37 of 37

  • Uplatnění vlivu vychytávačů radikálů na kultury ozařované za různých podmínek 

   Author: Neužilová Barbora; Supervisor: Múčka Viliam; Opponent: Demnerová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Cílem této práce bylo vyšetřit závislost míry radiační ochrany kvasinek Saccharomyces cerevisiae (haploidní kmen, typ ?, DBM 272) vyvolané vychytáváním hydroxylových radikálů na dávkové rychlosti UVC záření (254 nm). Jako ...
  • Výroba a radiochemická separace cyklotronem produkovaných radionuklidů, například Hf-178m2 

   Author: Brynych Vojtěch; Supervisor: Aksenov Nikolay
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Vývoj a testování postupů pro separaci uranu z přírodních vod sorpčními materiály na bázi TiO2 

   Author: Raindl Jakub; Supervisor: Němec Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vývoj nových radiodiagnostických preparátů na bázi lidského imunoglobulinu 

   Author: Ficenzová Karolína; Supervisor: Viklický V.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Značení biologicky aktivních konjugátů stigmaterolu 

   Author: Shashkova Elena; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Wimmer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předložená diplomová práce se zabývá přípravou steroidních derivátů, které by mohly najít uplatnění v nukleární medicíně jako prekurzory pro značení radinuklidy kovů, zejména 68Ga. Teoretická část této práce obsahuje úvod ...
  • Značení biologicky degradabilních triterpenoidů 

   Author: Mičolová Petra; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Smrček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Značení PSMA pomocí galia-68 

   Author: Urbanová Kamila; Supervisor: Seifert Daniel; Opponent: Kozempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem práce bylo vyzkoušet novou metodu značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3. Systém pro značení byl navržen tak, aby byl proces jednoduchý, rychlý a reprodukovatelný. V první části experimentů byla provedena zkouška ...