Now showing items 6-25 of 37

  • Modifikace radiační citlivosti eukaryotických buněk 

   Author: Ondrák Lukáš; Supervisor: Múčka Viliam; Opponent: Demnerová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Jedním z cílů této práce bylo prostudovat vliv různých vychytávačů hydroxylových radikálů na radiační citlivost kvasinky Saccharomyces cerevisiae, haploidní kmen, typ a, DBM 272) ozářené zářením gama 60Co dávkovou rychlostí ...
  • Příprava "core-shell" magnetických teranostických nanosond 

   Author: Valová Veronika; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Čepa Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem předložené práce byla příprava Fe3O4, jejich funkcionalizace a značení vybranými radionuklidy, které by umožnilo jejich využití jako teranostických sond. Nanočástice magnetitu (Fe3O4) byly připraveny metodou koprecipitace ...
  • Příprava a charakterizace scaffoldu pro kostní tkáňové inženýrství 

   Author: Kománková Lucie; Supervisor: Vetrík Miroslav; Opponent: Smrček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Kostní tkáňové inženýrství se věnuje vývoji biokompatibilních materiálů vhodných k nahrazení defektní kostní tkáně. Kosti představují velice dynamickou strukturu a její pochopení je základem pro navržení materiálů co ...
  • Příprava a charakterizace struktur na bázi oxidovaného grafitu 

   Author: Palušák Martin; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Pohl Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá přípravou a komplexní analýzou grafen oxidu, jehož výzkum se v posledních letech značně rozvinul. Jednou z problematických vlastností tohoto materiálu je jeho nejasná struktura, proto bylo jedním z cílů ...
  • Příprava a charakterizace vícesložkových exotických granátů 

   Author: Kuzár Maroš; Supervisor: Bárta Jan; Opponent: Cabalka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Táto diplomová práca rieši fotochemickú prípravu nanopráškových multikomponentných granátov a ich obaľovanie vybranými materiálmi. Ožarovaním vodného roztoku UV žiarením a následnou kalcináciou bol pripravený granát ...
  • Příprava a vlastnosti radiačně indukovaného nanostříbra 

   Author: Zdychová Vlasta; Supervisor: Silber Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Příprava nanokompozitu Zn1-xCdxO 

   Author: Procházková Lenka; Supervisor: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Radiační dechlorace micelárních systémů na bázi Tritonu X-100 

   Author: Davídková Zuzana; Supervisor: Silber Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Radiační příprava kovových nanočástic (Ag, Pt) v prostředí asociativních koloidů 

   Author: Beck Patrik; Supervisor: Silber Rostislav; Opponent: Lengyel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá radiační přípravou kovových nanočástic (Ag, Pt). Pro přípravu roztoku nanostříbra byl použit vodný roztok dusičnanu stříbrného spolu s Tritonem X-100, pro přípravu roztoku nanoplatiny byl ...
  • Separace a stanovení nízkých aktivit plutonia 

   Author: Fiala Vít; Supervisor: Němec Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Sorpce radia na vybrané cementové materiály 

   Author: Kittnerová Jana; Supervisor: Drtinová Barbora; Opponent: Vokál Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Práce se zabývá interakcí radionuklidů s cementovými materiály s důrazem na sorpci radia. Téma diplomové práce je součástí evropského projektu CEBAMA (CEment BAsed MAterials), kterého se KJCH účastní, a rovněž Výzkumné ...
  • Stanovení americia ve vzorcích provozních radioaktivních odpadů 

   Author: Bartl Pavel; Supervisor: John Jan; Opponent: Sas Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Stanovení nízkých koncentrací uranu metodou laserem indukované fluorescence při použití komplexačních činidel 

   Author: Hupka Ivan; Supervisor: Zavadilová Alena; Opponent: Večerník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Časovo rozlíšená laserom indukovaná fluorescenčná spektroskopia (TRLFS) je rýchla, jednoduchá a presná optická metóda umožňujúca stanovenie nízkych koncentrácií roztokov prvkov vzácnych zemín (ako je napr. Eu) a aktinoidov ...
  • Studium komplexace europia s vybranými činidly 

   Author: Pokorný Michal; Supervisor: Zavadilová Alena; Opponent: Michl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
   Tato diplomová práce je zaměřena na studium komplexace europia používáného jako chemického analogu třímocných aktinoidů. Jako komplexační činidla byly použity disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA), kyselina ...
  • Studium možností dekontaminace organické fáze vznikající v procesech DIAMEX a SANEX 

   Author: Mareš Kamil Vavřinec; Supervisor: John Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studium nanomateriálů pro produkci singletního kyslíku 

   Author: Pelikánová Iveta Terezie; Supervisor: Procházková Lenka; Opponent: Dědic Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce je venována studiu nanokompozitních luminiscencních materiálu pro produkci singletního kyslíku a jeho detekci. Práce se zameruje na tyto materiály: ZnO:Ga@SiO2-PPIX, ZnCdO:Ga@SiO2-PPIX a LuAG:Pr3+@SiO2-PPIX. ...
  • Studium radiační citlivosti vybraných mikroorganismů 

   Author: Bláha Pavel; Supervisor: Múčka Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studium speciace komplexů uranu s kovy alkalických zemin metodou TRLFS 

   Author: Řibřidová Eva; Supervisor: Zavadilová Alena; Opponent: Večerník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Studium syntézy biogenních molekul účinky ionizujícího záření 

   Author: Pastorek Adam; Supervisor: Civiš Svatopluk; Opponent: Kozempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-03)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na studium abiogenních teorií o vzniku života na Zemi. Konkrétně sleduje možné syntetické cesty přípravy komplexnějších molekul z jednoduchých molekul vlivem ionizujícího záření gama.
  • Studium vlastností extrahentů perspektivních pro separaci lanthanoidů a aktinoidů 

   Author: Distler Petr; Supervisor: John Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)