Now showing items 1-1 of 1

  • Kontinuální vláknový laser s frekvenční konverzí uvnitř rezonátoru 

   Author: Roškot Lukáš; Supervisor: Smrž Martin; Opponent: Jelínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-03)
   Bakalárská práce se zabývá teoretickým i experimentálním studiem architektury kontinuálních vláknových laserů emitujících na vlnové délce okolo 1 ?m a dále také účinnou konverzí výstupního záření do druhé harmonické ...