Now showing items 1-1 of 1

  • Studium martensitické transformace v Ni-Mn-Ga a podobných Heuslerových slitinách 

   Author: Veřtát Petr; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Zelený Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce se v úvodu zabývá charakterizací transformací v pevných látkách. Poté se soustředí na konkrétně martensitickou transformaci v Heuslerových slitinách, zejména Ni-Mn-Ga. Je proveden popis mechanismu transformace jako ...