Now showing items 1-2 of 1

    Rentgenová difrakce, perovskitová struktura, skandáty vzácných zemin, SmScO3, TbScO3 (1)
    X-ray diffraction, perovskite structure, rare-earth scandates, SmScO3, TbScO3 (1)