Now showing items 1-2 of 1

    fázový přechod,řídící rovnice,faktoriální momenty,centrální momenty,koeficient šikmosti a špičatosti (1)
    phase transition,Master equation,factorial moments,central moments,coefficient of skewness and kurtosis (1)