Now showing items 1-1 of 1

    • Kvantová mechanika Kleinovy-Gordonovy rovnice 

      Author: Semorádová Iveta; Supervisor: Znojil Miloslav; Opponent: Zloshchastiev Konstantin
      Zkoumáme Kleinovu-Gordonovu rovnici v novém rámci kvazihermitovské kvantové mechaniky. Je navrženo řešení běžných problémů s pravděpodobnostní interpretací a indefinitním skalárním součinem Kleinovy-Gordonovy rovnice. ...