Now showing items 1-1 of 1

    • Zobecněné stochastické procesy a jejich využití na finančních trzích 

      Author: Svoboda Václav; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Sailer Xaver
      Představíme obecnou teorii oceňování opcí a zavedeme důležité pojmy jako úplnost trhu a risk neutrální míry. Také představíme Black-Scholesova teorii a budeme diskutovat její nedostatky a možná zobecnění. Zavedeme teorii ...