Now showing items 1-1 of 1

    • Měření spekter nabitých částic na LHC při těžišťové energii 13TeV 

      Author: Nechanský Filip; Supervisor: Kepka Oldřich; Opponent: Bielčík Jaroslav
      Měření spekter nabitých částic je provedeno při těžišťové energii 13 TeV na experimentu ATLAS. Je to inkluzivní měření zaměřené na rychlé porovnání částicové aktivity mezi daty a teoretickými modely. Data jsou získána s ...