Now showing items 30-49 of 134

   Subject
   diagnostika iontových svazků,urychlování laserem,fyzika plazmatu,měření doby průletu (TOF) [1]
   Diferenciální rovnice,Difuze,Difúzní rovnice,Fickův zákon,Nelineární difuzní rovnice,Obyčejné diferenciální rovnice,Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu,Symetrie,Symetrie obyčejných diferenciálních rovnic [1]
   Differential equation,Diffusion,Diffusion equation,Fick's law,First-order ordinary differential equation,Non-linear diffusion equation,Ordinary differential diffusion,Symmetries,Symmetries of ordinary differential equations [1]
   diffraction,hard scale,jets,anti-kt,MC generator Pythia 8.2 [1]
   difrakce,jety,anit-kt,MC generátor Pythia 8.2 [1]
   difúziou poháňaná nestabilita,okrajové podmienky,reakčno-difúzne rovnice,spektrum Laplaceovho operátora,Turingov model [1]
   Dirichlet Laplacian, nodal lines, numerical approximation [1]
   dirichletovský laplacián,horní odhad na první vlastní hodnotu,omezené oblasti,spektrální geometrie,teorie hudby [1]
   Dirichletův laplacián, nodální čáry, numerické přiblížení [1]
   Edge plasma,probe measurement,Langmuir probe,ball-pen probe,volt-ampere characteristic,tokamak GOLEM [1]
   efektivní akce,konformní symetrie,kvantová teorie gravitace,Weylova gravitace,zeta-funkce regularizace [1]
   ekonofyzika, stochastické procesy, zobecněná statistika, fraktální geometrie, oceňování opcí, neextensivní statistická mechanika [1]
   electromagnetic calorimetry, scintillator, FoCal, Geant4, simulations [1]
   elektromagnetická kalorimetrie, scintilátor, FoCal, Geant4, simulace [1]
   Entangled photons,Bell inequalities,Bell states,spontaneous parametric downconversion [1]
   femtosecond laser pulses,laser interaction,plasma,electron acceleration,electron spectrometer,energy measurement [1]
   femtosekundové laserové impulzy,interakce laseru,plazma,urychlování elektronů,elektronový spektrometr,měření energie [1]
   Financial markets,Wiener process,classes of distributions,multifractal analysis,ARCH [1]
   Finanční trhy,Wienerův proces,třídy distribucí,multifraktální analýza,ARCH [1]
   fraktály, multifraktály, Brownův pohyb, It?ův integrál, Black?Scholesova formule, Hurstův exponent [1]