Now showing items 45-64 of 134

   Subject
   femtosecond laser pulses,laser interaction,plasma,electron acceleration,electron spectrometer,energy measurement [1]
   femtosekundové laserové impulzy,interakce laseru,plazma,urychlování elektronů,elektronový spektrometr,měření energie [1]
   Financial markets,Wiener process,classes of distributions,multifractal analysis,ARCH [1]
   Finanční trhy,Wienerův proces,třídy distribucí,multifraktální analýza,ARCH [1]
   fraktály, multifraktály, Brownův pohyb, It?ův integrál, Black?Scholesova formule, Hurstův exponent [1]
   Generace vysokých harmonických frekvencí, aproximace silného pole, tříkrokový model, attosekundové impulzy, intenzivní laser, zdroje vysokoenergetického záření, aproximace sedlového bodu [1]
   General relativity,conformal transformation,Weyl tensor,con-formal theory of gravity,cosmology [1]
   Hamiltonova-Jacobiho rovnice,kanonická transformace,kvadrika,modul,okruh,ortogonalita,ortogonální souřadnice,separabilita [1]
   Hardyho nerovnosti,kondenzátor,kvantový vlnovod,proudění tekutin,variační počet [1]
   hovězí sérový albumin,tubulin,mikrotubuly,elektrické vlastnosti [1]
   HPGe detector,gamma radiation,MCNP,radiogram [1]
   HPGe detektor,gama záření,MCNP,radiogram [1]
   invariants,one-parametric continuous contraction,Lie algebra [1]
   invarianty,jedno-parametrická spojitá kontrakce,Lieova algebra [1]
   ion beam diagnostics,laser acceleration,plasma physics,Time of flight (TOF) technique [1]
   J/psí, kvarkonia, ATLAS, LHC, Standardní Model, nepřímá produkce [1]
   jádro-jaderné srážky, kvark-gluonové plazma, tvrdé procesy, tvrdé sondy, partonové distribuční funkce, projekt AFTER. [1]
   jet,jet algorithm,RHIC,JEWEL,quark-gluon plasma [1]
   jet,jetový algoritmus,RHIC,JEWEL,kvarkovo-gluonové plasma [1]
   kalibrace, logaritmický zesilovač, neutronová komora, proudový režim, VEE [1]