Now showing items 39-58 of 134

   Subject
   Edge plasma,probe measurement,Langmuir probe,ball-pen probe,volt-ampere characteristic,tokamak GOLEM [1]
   efektivní akce,konformní symetrie,kvantová teorie gravitace,Weylova gravitace,zeta-funkce regularizace [1]
   ekonofyzika, stochastické procesy, zobecněná statistika, fraktální geometrie, oceňování opcí, neextensivní statistická mechanika [1]
   electromagnetic calorimetry, scintillator, FoCal, Geant4, simulations [1]
   elektromagnetická kalorimetrie, scintilátor, FoCal, Geant4, simulace [1]
   Entangled photons,Bell inequalities,Bell states,spontaneous parametric downconversion [1]
   femtosecond laser pulses,laser interaction,plasma,electron acceleration,electron spectrometer,energy measurement [1]
   femtosekundové laserové impulzy,interakce laseru,plazma,urychlování elektronů,elektronový spektrometr,měření energie [1]
   Financial markets,Wiener process,classes of distributions,multifractal analysis,ARCH [1]
   Finanční trhy,Wienerův proces,třídy distribucí,multifraktální analýza,ARCH [1]
   fraktály, multifraktály, Brownův pohyb, It?ův integrál, Black?Scholesova formule, Hurstův exponent [1]
   Generace vysokých harmonických frekvencí, aproximace silného pole, tříkrokový model, attosekundové impulzy, intenzivní laser, zdroje vysokoenergetického záření, aproximace sedlového bodu [1]
   General relativity,conformal transformation,Weyl tensor,con-formal theory of gravity,cosmology [1]
   Hamiltonova-Jacobiho rovnice,kanonická transformace,kvadrika,modul,okruh,ortogonalita,ortogonální souřadnice,separabilita [1]
   Hardyho nerovnosti,kondenzátor,kvantový vlnovod,proudění tekutin,variační počet [1]
   hovězí sérový albumin,tubulin,mikrotubuly,elektrické vlastnosti [1]
   HPGe detector,gamma radiation,MCNP,radiogram [1]
   HPGe detektor,gama záření,MCNP,radiogram [1]
   invariants,one-parametric continuous contraction,Lie algebra [1]
   invarianty,jedno-parametrická spojitá kontrakce,Lieova algebra [1]