Now showing items 1-2 of 1

    Eliptický tok,azimutální anizotropie,meson J/psi,ultrarelativistické srážky těžkých iontů,event rovina (1)
    Elliptic flow,azimuthal anisotropy,meson J/psi,ultrarelativistic heavy ion collisions,event plane (1)