Now showing items 1-3 of 3

  • Aplikace vakua v termálních izolacích 

   Author: Alžběta Endrychová; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Fuková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá sestavením jednoduché vakuové aparatury a následným studiem chování termálních izolací ve vakuu. Nejprve jsou uvedeny a popsány různé způsoby předávání tepla a následně jejich aplikace a ...
  • Měření složení zbytkové atmosféry vakuových zařízení 

   Author: Ondřej Zajan; Supervisor: Bartoň Petr; Opponent: Jeřáb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   V práci se zabývám základní teorií a provedeními hmotnostních analyzátorů. Větší důraz kladu na kvadrupólový hmotnostní analyzátor, jelikož je ze všech nejrozšířenější. Dále se zabývám teorií při výpočtu parciálních plynů ...
  • Přesnost a preciznost měrek vakua 

   Author: Petra Holejšovská; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Fuková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kalibrace vakuových měrek. Nejprve jsou uvedeny nejdůležitější pojmy a vztahy, se kterými budeme v této práci dále pracovat. Poté pojednává o nejdůležitějších druzích vakuových ...