Now showing items 1-1 of 1

  • Spektrum Schrödingerových operátorů metodou násobitelů 

   Author: Vojtěch Šmíd; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Studujeme spektrum Schrödingerových operátorů pomocí metody násobitelů. Nacházíme postačující podmínky pro absenci bodového spektra pro operátor s komplexním potenciálem na poloprostoru s různými hraničními podmínkami a ...