Now showing items 1-1 of 1

  • Klasické a kvantové logické operace nad superpozicemi OAM 

   Author: Matyáš Staněk; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Barnett Stephen Mark
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Světlo má mnoho stupňů volnosti a jedním z nich je orbitální moment hybnosti (OAM). Svazky nesoucí OAM se běžně popisují v ortonormální bázi Laguerre-Gaussových módů, ve které celé číslo l charakterizuje velikost OAM daného ...