Now showing items 1-1 of 1

  • Spektrální analýza kvantových nanostužek 

   Author: Zahradová Kateřina; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Bandtlow Oscar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Tato diplomová práce se zabývá zobecněním několika vět o spektru Laplace?Beltramiho operátoru s dirichletovskými hraničními podmínkami definovaného na kvantových nanostužkách v libovolné dimenzi, spolu s nalezením spektra ...