Now showing items 1-3 of 3

  • Aplikace femtoskopie ve srážkách těžkých iontů 

   Author: Jakub Štěrba; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Při srážkách těžkých iontů vzniká velmi horká hmota, která při dostatečně vysoké hustotě energie může přejít do stavu kvark-gluonového plazmatu. Jelikož je energie na počátku srážky nerovnoměrně rozdělena, dochází k ...
  • Jaderná hmota v extremních podmínkách 

   Author: Michaela Svěráková; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Bendová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Kvark-gluonové plazma (QGP) je extrémním stavem hmoty, který může vznikat při velkých hustotách a teplotách v ultra-relativistických srážkách těžkých jader. Zkoumání jeho vlastností a vývoje umožňuje získávat informace o ...
  • Příčná expanze v jaderných srážkách na RHIC BES 

   Author: Jakub Štěrba; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Nahrgang Marlene
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Během srážek těžkých iontů vzniká velmi horká silně interagující hmota, která při dostatečné energii může přejít do stavu kvark-gluonového plazmatu. Na počátku srážky je energie rozdělena nerovnoměrně a jelikož se vzniklá ...