Now showing items 1-1 of 1

  • Příčná expanze v jaderných srážkách na RHIC BES 

   Author: Jakub Štěrba; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Nahrgang Marlene
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Během srážek těžkých iontů vzniká velmi horká silně interagující hmota, která při dostatečné energii může přejít do stavu kvark-gluonového plazmatu. Na počátku srážky je energie rozdělena nerovnoměrně a jelikož se vzniklá ...