Now showing items 1-2 of 2

  • Azimutální asymetrie v koherentní J/Psi fotoprodukci na experimentu ALICE 

   Author: Sára Haidlová; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Jeden z nejvíce studovaných problémů v kvantové chromodynamice je distribuce gluonů ve struktuře hadronů a jejich chování. Tyto distribuce mohou být studovány za použití ALICE na LHC pomocí exkluzivní J/psi fotoprodukce. ...
  • Studium substruktury jetů v p+p srážkách při energii 200 GeV v experimentu STAR 

   Author: Monika Robotková; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Faltová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Jety jsou kolimované spršky hadronů, které vznikají fragmentací vysokoenergetických partonů, a jsou dobrým nástrojem ke studiu kvantové chomodynamiky. Vlastnosti partonové spršky a evoluci jetu můžeme zkoumat především ...