Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce počátečních dat pro časový vývoj Einsteinových rovnic 

   Author: Jakub Petříček; Supervisor: Schmidt Josef; Opponent: Zatloukal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Existuje jen málo analytických řešení Einsteinových rovnic. Při zkoumání naprosté většiny astrofyzikálně zajímavých situací se při jejich řešení proto musíme uchýlit k aproximačním metodám. V takových případech, kdy je ...