Now showing items 132-151 of 392

  • Korelační femtoskopie ve srážkách proton-zlato na experimentu STAR 

   Author: Holub Lukáš; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Šumbera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Z predpovedi kvantovej chromdynamiky (QCD) existuje fázový prechod od stavu hadrónov do stavu neviazaných gluónov a kvarkov - quark-gluonová plazma (QGP). Tento stav hmoty existuje pri extrémne vysokej teplote alebo hustote. ...
  • Křemíkové pixelové detektory pro radiační zobrazování 

   Author: Kuklová Mahulena; Supervisor: Havránek Miroslav; Opponent: Voleš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Polovodičové pixelové detektory jsou spolehlivými nástroji, které jsou v radiačním zobrazování schopné poskytnout dvoudimenzionální informaci o poloze dopadající částice. V praxi je pro výrobu polovodičových detektorů ...
  • Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody 

   Author: Juraj Kováč; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných bodov, tak aj v asymptotických ...
  • Kvantová ekvivalence Poisson-Lie T-plurálních sigma modelů na jednosmyčkové úrovni 

   Author: Navrátil Josef; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: von Unge Rikard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Kvantová komunikace s koherentními stavy 

   Author: Maryška Jiří; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Kvantová mechanika Kleinovy-Gordonovy rovnice 

   Author: Semorádová Iveta; Supervisor: Znojil Miloslav; Opponent: Zloshchastiev Konstantin
   Zkoumáme Kleinovu-Gordonovu rovnici v novém rámci kvazihermitovské kvantové mechaniky. Je navrženo řešení běžných problémů s pravděpodobnostní interpretací a indefinitním skalárním součinem Kleinovy-Gordonovy rovnice. ...
  • Kvantová Weylova gravitace a její kosmologické implikace 

   Author: Jaroslav Kňap; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Lambiase Gaetano
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Weylova teorie gravitace je unikátní konformně invariantní teorie gravitace ve čtyř dimensionálním časoprostoru. Zájem o tuto teorii roste díky její poruchové renormalizovatelnosti a nedávném úspěchu při vysvětlení ...
  • Kvantování Weylovy gravitace 

   Author: Kňap Jaroslav; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Konformní teorie gravitace, též Weylova teorie gravitace, je konformně invariantní obdobou obecné teorie relativity ve čtyřech dimenzích. V poslední době se objevila v centru zájmu díky tomu, že je vhodným rozšířením ...
  • Kvantové počítání na současných kvantových počítačích 

   Author: Ludvík Cigna; Supervisor: Štefaňák Martin; Opponent: Potoček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato práce se zabývá problematikou kvantového počítání. To má potenciál překonat hranice efektivní řešitelnosti problémů stanovené klasickým pojetím informatiky. Začátek je věnován shrnutí základních konceptů kvantové ...
  • Kvantové procházky interagujících částic 

   Author: Löw Oskar; Supervisor: Štefaňák Martin; Opponent: Gábris Aurél
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvantové procházky na perkolovaných grafech 

   Author: Mareš Jan; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Tato práce se zabývá asymptotickým chováním diskrétních kvantových procházek na konečných grafech, jejichž unitární vývoj je narušován procesem dynamické perkolace podkladového grafu. Po zavedení nezbytných konceptů ...
  • Kvantové sítě s tříčásticovými interakcemi 

   Author: Maryška Jiří; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Kvantové systémy se smíšenou dimensionalitou 

   Author: Adam Gottfried; Supervisor: Exner Pavel; Opponent: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   V této práci se zabýváme kvantovými systémy kombinujícími dimenze jedna a tři. Konkrétně se zabýváme systémem složeným z polopřímky a poloprostoru a systémem složeným z konečné třídimenzionální variety, ke které jsou ...
  • Kvantové systémy se smíšenou dimenzionalitou 

   Author: Jiří Kolář; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se zabývá řešením problému spektrální teorie lineárních diferenciálních operátorů na Hilbertově prostoru kvadraticky integrabilních funkcí. Účelem je přiřadit fyzikální interpretaci vlastním číslům. Bude se ...
  • Kvantové vlnovody za slabých podmínek na regularitu 

   Author: Šediváková Helena; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Teufel Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kvazi-relativistická kvantová částice na kružnici s komplexním magnetickým polem 

   Author: Jan Havel; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Uvažujeme kvazi-relativistickou kvantovou částici na kružnici s komplexním magnetickým polem. Nejprve vyšetříme její hybnost s reálným a komplexním vektorovým potenciálem. Pomocí hybnosti získáme pro reálný potenciál ...
  • L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu 

   Author: Grover Ondřej; Supervisor: Hron Martin; Opponent: Stöckel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Oscilace v průběhu L-H přechodu z módu nízkého do vysokého udržení a profily Rey- noldsova napětí byly zkoumány pomocí dvou mnoho-hrotových sondových hlavic navrhnutých a použitých na tokamaku COMPASS. Tyto sondové hlavice ...
  • Laserem řízená fotoprodukce radioizotopů 

   Author: Gajdoš Pavel; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Nejdl Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato práce ukazuje možnost použití 25 TW titan-safírového laserového systému ve výzkumném centru PALS v Praze k produkci radioizotopů. V první části je uveden princip vytvoření svazku urychlených elektronů pomocí laserového ...
  • Lieb-Thirringovy nerovnosti pro vlnovou rovnici s útlumem 

   Author: Tereza Kurimaiová; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Operátorý přístup k vlnové rovnici s útlumem nám poskytuje jednoznačnost a regularitu jejích řešení, jelikož operátor asociovaný s touto rovnicí generuje C0-semigrupu. Z chování spektra jsme navíc schopni získat informace ...
  • Lokalizace na manhattanské mřížce 

   Author: Štefková Tereza; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Filip Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Tato práce se věnuje problematice lokalizace v kvantových procházkách na manhattanské mřížce a L-mřížce. Poté, co shrneme základní charakteristiky kvantových procházek a uvedeme problém lokalizace, ukážeme, jak lze kvantové ...