Now showing items 1-10 of 1

  generative adversarial networks (1)
  generativní kompetitivní sítě (1)
  high energy physics (1)
  homogeneity testing (1)
  jádrové odhady (1)
  přeuspořádání (1)
  simulace v HEP (1)
  testy homogenity (1)
  vážené vzorky dat (1)
  částicová fyzika (1)