Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj alternativních metod výpočtu hustoty a analýza jejich dopadů na fundamentální diagram 

   Author: Marina Džabarjan; Supervisor: Bukáček Marek; Opponent: Apeltauer Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Daná diplomová práce v první teoretické časti nejdříve obecně uvádí čtenáře do problematiky modelování pohybu chodců. Popisuje psychologické a fyziologické jevy (zorné pole člověka) ovlivňující vlastnosti pohybu jedince. ...