Now showing items 1-10 of 10

  • Aplikace statistických testů homogenity na data z fyziky vysokých energií 

   Author: Novotný Adam; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Testy homogenity hrají důležitou roli při analýze experimentálních dat z fyziky vysokých energií. 3sou jedním ze způsobu ověření, zdali naměřená data a vzorky vygenerované metodou Monte Carlo pocházejí ze stejného rozdělení. ...
  • Fay-Herriotův model pro odhadování v malých oblastech 

   Author: Klika Jaroslav; Supervisor: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Generátory korelovaných náhodných veličin 

   Author: Bohuslav Petr; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modely logistické regrese na úrovni jednotlivce 

   Author: Tygl Aleš; Supervisor: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Modely s náhodnými regresními koeficienty na úrovni oblasti 

   Author: Hradilová Jana; Supervisor: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Odhadování parametrů v zobecněných lineárních smíšených modelech 

   Author: Klika Jaroslav; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Kůs Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů 

   Author: Košlab Tomáš; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V posledných rokoch sú zobecnené lineárne zmiešané modely čoraz častejšie využívaným konceptom v rôznych sférach výskumu, od medicínskeho výskumu až po poisťovníctvo. V tejto práci predstavujeme zobecnené lineárne zmiešané ...
  • Robustní odhady parametrů logistického regresního modelu 

   Author: Novotná Jana; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se zabývá robustními odhady parametrů logistického regresního modelu. Hlavní pozornost je věnována zobecněnému mediánovému odhadu a jeho asymptotickým vlastnostem. Provedli jsme dva simulační experimenty, ve ...
  • Vypracování matematického modelu a analýza pojistných škodních dat 

   Author: Klečka David; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zobecněné lineární smíšené modely pro odhadování v malých oblastech 

   Author: Tomáš Košlab; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Grim Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V práci je prezentovaný nový logistický regresný model na úrovni jedincov v tvare používanom v problematike odhadovania v malých oblastiach (SAE). Tento model používa pevné efekty na modelovanie oblastí, v ktorých je väčšie ...